Usluge- Individualno savjetovanje i psihoterapija

Krenimo otpetljavati zajedno

Savjetovanje i psihoterapija predstavljaju oblike psihološke pomoći gdje je osnovna razlika u složenosti terapijskog pristupa i širini djelokruga primjene.

Cijena i trajanje susreta je 50eur/60min

Što je psihoterapija, kako i zašto ju koristimo?

Djelatnost psihoterapije je sustav pojedinačno ili skupno usmjerenih stručnih postupaka, mjera i sredstava utemeljen na načelima i spoznajama psihoterapeutske znanosti i prakse.

U psihoterapiji se pored razgovora koriste i različite kreativne tehnike prilagođene individualnim obilježjima klijenta s ciljem olakšavanja uvida i poticanja željene promjene. To je proces u kojem jednu od najvažnijih uloga ima upravo siguran, otvoren i iskren odnos klijenta i terapeuta.

Kako funkcionira psihoterapija?

Prema Zakonu o djelatnosti psihoterapije (NN 18/22) psihoterapija je nezavisna
interdisciplinarna znanost koja obuhvaća psihoterapijske pravce utemeljene na znanstvenim
principima i metodama.
Djelatnost psihoterapije je samostalna djelatnost koja se bavi:

1. uspostavljanjem odnosa jedne ili više osoba i jednog ili više psihoterapeuta kroz
psihoterapijski proces s ciljem poticanja osobnog razvoja, uklanjanja, modificiranja ili
ublažavanja intenziteta postojećih psihosocijalnih, psihosomatskih i ponašajnih smetnji ili
patnji te razvoja funkcionalnijih i primjerenijih obrazaca doživljavanja i ponašanja, odnosa s
okolinom i sustava vrijednosti

2. uspostavljanjem odnosa jedne ili više osoba i jednog ili više savjetodavnog terapeuta
kroz savjetodavni proces s ciljem pomaganja u prepoznavanju aktualnih poteškoća radi
pronalaženja najboljeg rješenja kroz poboljšanje vještina komunikacije, jačanje
samopoštovanja, promicanje promjene ponašanja i optimalno psihofizičko zdravlje.

3. uspostavljanjem odnosa jedne ili više osoba i jednog ili više savjetodavnog terapeuta
kroz savjetodavni proces s ciljem pomaganja u prepoznavanju aktualnih poteškoća radi
pronalaženja najboljeg rješenja kroz poboljšanje vještina komunikacije, jačanje
samopoštovanja, promicanje promjene ponašanja i optimalno psihofizičko zdravlje.

Specifičnost NLPt psihoterapije

NLPt psihoterapija se odlikuje fleksibilnošću u radu terapeutkinje i individualiziranim pristupom klijentu s fokusom na osvještavanju već postojećih resursa i snaga samog klijenta.

Unutar pravca primjenjujemo niz različitih tehnika kojima se, uz dio terapeutskog razgovora, potiču promjene kod klijenta na nesvjesnoj razini. Unutar NLPt psihoterapije njegujemo holistički pristup osobi.

Cilj rada s klijentima je balans emocija, misli i tijela. Radi se na kognitivnom shvaćanju, a i na emocionalnoj proradi i prihvaćanju. Tijelo se koristi na način da prepoznamo i doživimo senzacije koje su već u nama i vodilja su za istraživanje cijele priče u kojoj se nalazimo.

Rad s unutarnjim dijelovima pojedinca omogućava osobi spoznati svoju cjelovitost, upoznavajući i njegujući odnos sa samim sobom.

Unutar NLPt psihoterapije radi se s nesvjesnim dijelom klijenta kroz njegove slike/osjećaje/ideje (…) koji se spontano pojavljuju vezano uz problemsku temu, a potom se radi na njihovoj promjeni.

Savjetovanje ili psihoterapija, uživo ili online

Ponekad nam je ‘teško ustati iz kreveta‘, no sami odlazak na savjetovanje ili terapiju je već početak – početak procesa promjene.  Susretnimo se uživo u našim uredima i nastavimo tom stazom zajedno korak po korak.

Iako smo daleko, ne morate biti sami. Kako se  savjetovanje ili psihoterapija održavaju uživo, isto tako mogu i online, putem videopoziva. 

S obzirom da se terapijski proces temelji na odnosu klijenta i terapeuta koji su usredotočeni na postizanje klijentovih kratkoročnih i dugoročnih ciljeva, navedeno je moguće postići i virtualnim putem.

Vrlo brzo se između terapeuta i klijenta može stvoriti odnos koji bi nastao i kontaktom uživo te se otvara mogućnost za postizanje klijentovih odabranih ciljeva. 

Terapija online služi za sve ljude koji zbog: fizičke udaljenosti, vremenskog ograničenja, nekih zdravstvenih ili  drugih osobnih obilježja nisu u mogućnosti sudjelovati na terapiji uživo ili preferiraju odabrati online opciju.

Kontaktiraj nas i prijavi se za individualno savjetovanje ili psihoterapiju

Kontaktiraj nas