Psihoterapeutkinja

Željka Radičević

mag. mech., NLPt psihoterapeutkinja pod supervizijom, NLP trener, Wingwave coach

zeljka-r2

Naše želje ili aspiracije koje smo nekada prije imali, a nismo ih ostvarili, pratit će nas čitav život – napisali su neki poznati NLP-isti. I bili su u pravu, barem što se mene tiče. Koliko je život kratak ili dug za ostvariti sve što želimo možda je filozofsko pitanje, ali ja sam se uvjerila da je sve samo stvar vlastite snage i volje.

Diplomirala sam na FSB-u i jedan dio života radila kao inženjer. Nakon toga bavila sam se marketingom i komunikacijama, grafičkim dizajnom, bila sam urednica više časopisa i druge literature, bavila sam se prevođenjem i lekturom, 2013. godine osnovala svoju konzultantsku firmu.

I onda me zatekla misao na početku ove priče. Iako sam studirala tehnički studij oduvijek me privlačio rad s ljudima i to ne bilo kakav rad već rad u smislu istraživanja potreba, motivacija, želja, vještina i misaonih procesa pojedinca u svrhu kreiranja stvarne, trajne promjene u njihovim životima. Kako bih se aktivno uključila u taj proces završila sam niz edukacija do diplome savjetodavnog terapeuta, od propedeutike psihoterapije do NLP terapeuta.

Kao savjetodavni terapeut moj cilj je da kroz moćne tehnike i alate pomažem drugima da premoste jaz između onoga gdje su sada i gdje žele biti, pomažem im u podizanju svijesti o sebi kao kreatoru svog vlastitog života i mogućnostima osobnog rasta.  Naravno, na različite načine tome možemo pristupiti, jedan citat kaže: „Imam puno sjajnih osobina ličnosti. Ili kako ih zove moj liječnik… simptoma“, ali ja vjerujem da su ljudi u svojoj suštini kreativni, snalažljivi i cjeloviti te da imaju rješenja za svoje potrebe, samo im je potrebna pomoć da ta rješenja pronađu.

Završene edukacije:

Članica Hrvatske komore psihoterapeuta

Tu smo za sva pitanja i odgovore koje treba raspetljati

Kontaktirajte nas