Psihoterapeutkinja

Martina Šušnjara

mag. socijalnog rada, NLPt psihoterapeutkinja, Wingwave coach

martina

Diplomirala sam socijalni rad na Studijskom centru socijalnog rada pri Pravnom fakultetu u Zagrebu.
Tijekom studiranja sam kroz četiri godine savjetovanja i vodstva psihoedukativnih susreta u Klubovima liječenih alkoholičara stjecala iskustvo rada s ljudima u području mentalnog zdravlja, usmjeravajući se na podršku pojedincu u grupi kroz rad na temama koje utječu na opću kvalitetu njegova života, s ciljem uspostavljanja kvalitetnog odnosa sa samim sobom koji potom mijenja sve aspekte svakodnevice.

Diplomski rad kroz akcijsko istraživanje na temu kvalitativne evaluacije učinaka intervencije samoosnaživanja osoba sa psihosocijalnim teškoćama kroz primjenu Neurolingvističkog programiranja je bio lijepi prijelaz u četverogodišnju edukaciju iz Neurolingvističke psihoterapije pri NLP akademiji pod DVNLPt-Njemačkom krovnom organizacijom za NLPt koju sam upisala po diplomiranju.

Tijekom vremena edukacije za NLPt psihoterapeutkinju sam provodila savjetovanje sa svim dobrovoljnim klijentima koji su mi se našli na putu, a istovremeno radno iskustvo stjecala u Centru za socijalnu skrb, promatrajući društvo i pojedinca u njemu iz jedne intimne ranjive, a tako životne pozicije.
Iskustvo stvarnosti i kompleksnosti života i iznalaženja najboljeg puta u zamršenoj situaciji koje sam stekla u Centru je zauvijek ostavilo utisak na mene tako da nekada pomislim kako je sada mnogo potrebno da bi me šokiralo.

Ipak odavno sam znala da je psihoterapijski individualni rad ono što oduvijek osjećam kao najveću strast i privilegiju. Iznimno sam zahvalna na svakom klijentu koji mi pruža povjerenje u svojim intimnim trenutcima dubinskog prorađivanja svojih tema.

Želja mi je u procesu s klijentom biti oslonac kada to treba, a i izmaknuti se kako bi i sami snažno stali.
Terapijski rad smatram suradnjom dvije strane usmjerene na isti cilj.
Terapeut u ovom procesnom odnosu donosi stručna znanja i održava fokusiranost za postizanje određenog cilja, a klijent raspolaže sa spoznajama o sebi te donosi teme na kojima želi aktivno raditi i određuje svoje individualne ciljeve.
Terapijski proces dopušta učinak vremena, energije i posvećenosti kroz koji osoba pronalazi svoje rješenje iz vlastitih resursa.

Članica sam Hrvatske komore psihoterapeuta, Hrvatske komore socijalnih radnika i Hrvatske asocijacije za Neurolingvističko programiranje.

Kako svatko od nas sa sobom nosi svoja životna iskustva, izvan posla se rado nađem u ulozi klijenta u psihoterapijskom radu na sebi. Iz ove uloge sam naučila što znače otpori, prolasci kroz bol i naučena najdublja uvjerenja koja upravljaju našim životima, a da ih često nismo ni svjesni. Naučila sam koliko predanost samoj sebi iz dana u dan, kao i vrijeme između sesija koje sama posvetim onome što želim postići, čini svu razliku.

Spoznala sam kako je nekada najlakše biti kritična prema sebi polazeći iz nekih starih obrazaca razmišljanja i osjećanja same sebe, a kako se cijeli svijet mijenja kada prema sebi primjenim nježniji pristup, otvoreno se saslušam i prepoznam što je ustvari moj problem i potreba. I najčešće zaključim da smo si sposobni iz vlastitih resursa pružiti štogod nam je potrebno, no u potrazi ne moramo biti sami.

Završene edukacije:

Objavljeno istraživanje:
Kvalitativna evaluacija primjene NLP-a u samoosnaživanju osoba sa psihosocijalnim teškoćama

Tu smo za sva pitanja i odgovore koje treba raspetljati

Kontaktirajte nas